предварително зареждане

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Условия за ползване на уебсайта

Всички препратки в тези Правила и условия към „Ние“, „Наши“ и „Нас“ се отнасят за дентална клиника Miradent, което е търговското име на Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, TR. Тези Условия за ползване се отнасят за използването от ваша страна на този уебсайт („Сайтът“). Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате този сайт, тъй като те засягат вашите права и задължения съгласно закона. Използването на този сайт от ваша страна показва вашето съгласие да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с която и да е част от следните Правила или условия, не трябва да използвате сайта. Ако имате въпроси относно Условията за ползване, моля, изпратете имейл на miradentsosyal@gmail.com.

Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği и нашите филиали („miradentturkey“, „ние“, „нас“, „наши“) знаят колко важна е поверителността за нашите клиенти и се стремим да сме наясно как събираме, използваме, разкриваме , прехвърляне и съхраняване на вашата лична информация.

Настоящите Условия за ползване се отнасят за всяко устройство, уебсайт, платформа за обслужване на клиенти или друго онлайн приложение на miradentturkey, което препраща към или има връзки към Условията за ползване (наричани заедно нашите „Услуги“). Настоящите Условия за ползване се прилагат независимо дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет или друго смарт устройство за достъп до нашите Услуги.

Можем да правим подобрения или промени в информацията, услугите, продуктите и други материали на този сайт по всяко време без предизвестие. Можем също така да променим тези Условия за ползване по всяко време и това изменение влиза в сила веднага след публикуването на променените Условия за ползване на този сайт. Ако не желаете да приемете новите Условия за ползване, не трябва да продължавате да използвате сайта. Съответно, вашият продължаващ достъп или използване на този сайт се счита за приемане от ваша страна на променените Условия за ползване.

 

Нашите задължения

Въпреки че се стремим да ви предложим възможно най-доброто обслужване, ние не обещаваме, че услугите на нашия сайт ще отговарят на вашите изисквания. Не можем да гарантираме, че услугите ще бъдат безпроблемни. Ако възникне грешка в Сайта, трябва да докладвате за нея на miradentsosyal@gmail.com и ние ще се опитаме да коригираме грешката възможно най-скоро. Достъпът ви до сайта може понякога да бъде ограничаван, за да позволи ремонт, поддръжка или въвеждане на нови съоръжения или услуги. Ще се опитаме да възстановим услугата възможно най-скоро.

 

Вашите задължения

Вие се съгласявате, че ще използвате сайта само в съответствие с тези Условия за ползване и ще гарантирате спазването на приложимите закони и разпоредби. Трябва да се уверите, че предоставените от вас лични данни са правилни и пълни. Трябва да ни информирате незабавно за всякакви промени в предоставените от вас лични данни, като изпратите имейл на miradentsosyal@gmail.com, за да можем да комуникираме с вас ефективно.

Вие заявявате, гарантирате и се задължавате, че няма да причините или позволите да се направи нещо, което може да наруши, увреди или застраши права на интелектуална собственост, принадлежащи на Нас или на трета страна.

Вие се съгласявате, че няма да използвате сайта за никоя от следните цели:

 • разпространяване на всякакви незаконни, тормозещи, клеветнически, оскърбителни, заплашителни, вредни, вулгарни, неприлични или по друг начин неприемливи материали или по друг начин нарушаващи закони;
 • предаване на материали, които насърчават поведение, което представлява престъпление или по друг начин нарушава приложимите закони, разпоредби или кодекс на практиката;
 • намеса в използването или удоволствието от Сайта от други лица; или
 • правене, предаване или съхраняване на електронни копия на материали, защитени с авторско право, без разрешението на собственика.

Вие ще носите отговорност за нашите загуби и разходи, произтичащи от нарушението на тези задължения от ваша страна.

Без да се засягат други наши права (независимо дали по закон или по друг начин), ние си запазваме правото да ви откажем достъп до този сайт, когато смятаме, по наша абсолютна преценка, че нарушавате тези условия за ползване.

По-долу ще намерите обобщение на основните съобщения, съдържащи се в нашите Условия за ползване.

Информация, която събираме

Ние събираме различни видове информация във връзка с Услугите, включително:

 • Информация, която предоставяте директно на нас;
 • Информация, която събираме за вашето използване на нашите Услуги; и

Може също да поискаме вашето отделно съгласие за събиране на информация или отделно да ви уведомим за това как събираме вашата лична информация по начин, който не е описан в тези Условия за ползване, както се изисква за определени допълнителни услуги.

 

Използване и споделяне на информация

Ние използваме информацията, която събираме, наред с други неща:

 • За предоставяне на Услугите, които поискате;
 • За да разберем начина, по който използвате Услугите, така че да можем да подобрим вашето изживяване;
 • За да разберем повече за нашите клиенти, така че да можем да предложим най-подходящите комуникации, услуги и преживявания; и
 • За предоставяне на персонализирано съдържание и реклама с вашето отделно съгласие, когато е необходимо.

Може да споделим вашата информация с:

 • Филиали – компаниите, свързани с Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği чрез обща собственост или контрол.
 • Доставчици на услуги – компании, които предоставят услуги за или от името на Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği.
 • Правоприлагане – когато се изисква да го направим или за да защитим Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği и неговите потребители.

 

Ние ще използваме информацията, която събираме за следните цели:

да ви регистрирам;

за предоставяне на Услуга, която поискате;

за предоставяне на персонализирано съдържание и предоставяне на персонализирани услуги въз основа на вашите минали дейности в нашите Услуги с вашето отделно съгласие, ако е необходимо;

за рекламиране, като предоставяне на персонализирани реклами, спонсорирано съдържание и изпращане на промоционални съобщения с вашето отделно съгласие, ако е необходимо;

за оценка и анализ на нашия пазар, клиенти, продукти, рекламни кампании и услуги, за да ни помогне да разберем по-добре, чрез статистически процеси, където е необходимо, повече за нашите клиенти, за да ви предложим най-подходящите комуникации, услуги и преживявания.

да ви питаме за вашето мнение относно нашите продукти и услуги и да извършваме клиентски проучвания с вашето отделно съгласие, ако е необходимо;

за да разберем начина, по който хората използват нашите Услуги, така че да можем да ги подобрим и да разработим нови продукти и услуги;

за улесняване на предоставянето на софтуерни актуализации;

да провежда промоции, както е разрешено от закона; и в противен случай с вашето отделно съгласие.

Ние комбинираме информация от или за вас, включително в различни услуги или устройства, за цели, съвместими с тези Условия за ползване. Базираме нашите препоръки, персонализирано съдържание и персонализирани функции за вашето подобрено изживяване в Услугите на информацията, която ни предоставяте директно, чрез използване на Услугите, сърфиране в нашия уебсайт или чрез информация, предоставена ни от нашите доверени трети страни, за да ни предоставите по-добро разбиране на нашите клиенти. Когато използваме доверени трети страни, за да обогатим нашата база данни, ние гарантираме, че има законно приложимо споразумение между нас и третата страна доставчик, за да гарантираме, че всички комбинирани данни са законно получени от вас.

В зависимост от причината, поради която комбинираме данните, и от изискванията на приложимото законодателство ще ви бъдат предоставени специфични контроли за такава комбинация, като посетите нашата уеб страница, която ви предоставя възможност да упражнявате индивидуалните си права по отношение на защитата на данните закон.

 

Друга информация, която събираме

Може също така да събираме друга информация за вас, вашето устройство или използването на услугите от ваша страна по начини, които ви описваме на мястото на събиране или по друг начин с вашето отделно съгласие, когато е необходимо.

Можете да изберете да не ни предоставяте определени типове информация (напр. да приемете използването на бисквитки), но това може да повлияе на способността ви да използвате някои Услуги и да ви предоставим подходяща информация, която да ви помогне да вземете информирано решение.

 

Споделяне на вашата информация

Можем да разкрием вашата информация вътрешно в рамките на нашия бизнес на съответните екипи, като, без ограничение, екипът за обслужване на клиенти, правният екип, финансовият екип, екипът по продажбите и където сте избрали да получавате маркетингови съобщения, маркетинговите екипи. Можем също така да разкрием вашата информация на следните субекти, само доколкото това ще е необходимо за извършване на Услугите:

Ние приемаме сериозно защитата на вашите данни и сме въвели подходящи физически и технически мерки за защита на информацията, която събираме във връзка с Услугите. Въпреки това, имайте предвид, че въпреки че предприемаме разумни стъпки за защита на вашата информация, никой уебсайт, интернет предаване, компютърна система или безжична връзка не са напълно сигурни.

 

Изтриване на лична информация

Ако поискате изтриване на лична информация, вие потвърждавате, че може да нямате достъп до или да използвате Услугите и че остатъчната лична информация може да продължи да се намира в записите и архивите на Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği за известно време, в съответствие с приложимите закон, но Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği няма да използва тази информация за търговски цели. Вие разбирате, че въпреки вашето искане за изтриване, Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği си запазва правото да запази вашата лична информация или съответна част от нея в съответствие с раздела по-долу за „Запазване на данни“ и приложимите закони. Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği може да спре, ограничи или прекрати достъпа ви до уебсайта за нарушаване на условията за ползване на Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, когато е необходимо за защита на правата, собствеността или безопасността на Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği или някой от нашите съответни филиали, бизнес партньори, служители или клиенти.

 

Запазване на данни

Ние няма да съхраняваме вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за целта, за която са събрани. Това означава, че данните ще бъдат унищожени или изтрити от нашите системи, когато вече не са необходими.

Ние предприемаме подходящи стъпки, за да гарантираме, че обработваме и съхраняваме информация за вас въз основа на следната логика:

 1. най-малко продължителността, за която информацията се използва, за да ви предоставим услуга;
 2. според изискванията на закон, договор или по отношение на нашите законови задължения; или
 3. само толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са били събрани, обработвани, или по-дълго, ако се изисква съгласно договор, от приложимото законодателство или за статистически цели, при спазване на подходящи предпазни мерки.

Ние, както и някои трети страни, които предоставят съдържание, реклама или друга функционалност на нашите Услуги, използваме бисквитки, пиксели, маяци и други технологии в определени области на нашите Услуги, както е обяснено по-подробно по-долу.

 

Бисквитки

Бисквитките са малки файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство. Те позволяват на субекта, поставил бисквитката на вашето устройство, да ви разпознава в различни уебсайтове, услуги, устройства и/или сесии на сърфиране. Бисквитките служат за много полезни цели. Например:

Бисквитките могат да запомнят вашите идентификационни данни за влизане, така че да не се налага да въвеждате тези идентификационни данни всеки път, когато влизате в услуга.

Бисквитките помагат на нас и на трети страни да разберем кои части от нашите Услуги са най-популярни, защото ни помагат да видим до кои страници и функции имат достъп посетителите и колко време прекарват на страниците. Като изучаваме този вид информация, ние сме по-способни да адаптираме Услугите и да ви предоставим по-добро изживяване.

Бисквитките помагат на нас и на трети страни да разберем кои реклами сте видели, така че да не получавате една и съща реклама всеки път, когато получите достъп до Услуга.

Бисквитките помагат на нас и на трети страни да ви предоставим подходящо съдържание и реклама, като събират информация за използването на нашите услуги и други уебсайтове и приложения от ваша страна.

Когато използвате уеб браузър за достъп до Услугите, можете да конфигурирате браузъра си да приема всички бисквитки, да отхвърля всички бисквитки или да ви уведомява, когато бъде изпратена бисквитка. Всеки браузър е различен, така че проверете менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите как да промените предпочитанията си за бисквитки. Операционната система на вашето устройство може да съдържа допълнителни контроли за бисквитки.

Моля, имайте предвид обаче, че някои услуги може да са проектирани да работят с бисквитки и че деактивирането на бисквитките може да повлияе на способността ви да използвате тези услуги или определени части от тях.

Ние използваме следните видове бисквитки на нашия уебсайт:

Основни бисквитки, които ви позволяват да поръчвате продукти и да получавате услуги от нашия уебсайт.

Бисквитки за ефективност, които ни позволяват да анализираме ефективността и дизайна на нашия уебсайт и да откриваме грешки. Например, този тип бисквитка ни позволява да разпознаем, че сте посещавали нашия уебсайт преди и показва кои секции от нашия уебсайт са най-популярни, като ни позволява да видим кои страници посещават посетителите най-често и колко време посетителите прекарват на всяка страница. Ние използваме, без ограничение, Google Analytics, Adobe и подобни бисквитки за анализ, за да постигнем това.

Рекламни бисквитки, които позволяват на нас и нашите внимателно подбрани партньори да ви доставяме реклами или да се свързваме директно с вас, когато сте дали отделно съгласие за такива комуникации, които отговарят на вашите интереси, например чрез събиране на информация за услугите, които сте разглеждали.

 

Маяци и/или пиксели

Ние, заедно с определени трети страни, също може да използваме технологии, наречени маяци или пиксели, които предават информация от вашето устройство към сървър. Маяци и пиксели могат да бъдат вградени в онлайн съдържание, видеоклипове и имейли и могат да позволят на сървър да чете определени видове информация от вашето устройство, да знае кога сте прегледали конкретно съдържание или конкретно имейл съобщение, да определя часа и датата, на които видяхте маяка и пикселите и IP адреса на вашето устройство. Ние и някои трети страни използваме маяци и пиксели за различни цели, включително за анализиране на използването на нашите Услуги и (във връзка с бисквитки) за предоставяне на съдържание и реклами, които са по-подходящи за вас.

Когато осъществявате достъп и използвате нашите Услуги (с изключение на уебсайтове, предоставени от доставчици на услуги трети страни), ще бъдете помолени да предоставите вашето отделно съгласие за съхранение на бисквитки (което включва други локални технологии за съхранение, маяци, пиксели и друга информация на вашите устройства ) от нас. Също така ще бъдете помолени да предоставите вашето отделно съгласие за достъп до такива бисквитки (което включва локални технологии за съхранение, маяци, пиксели и информация) от нас и от трети страни, споменати по-горе. Вашият опит с нашия уебсайт/Услуги може да бъде засегнат, ако не приемете бисквитки, и допълнителна информация ще ви бъде предоставена в момента, в който ви поискаме това конкретно съгласие.

Нашите Услуги използват плъгини за социални мрежи („Плъгини“). Когато използвате услуга, която съдържа добавки, информацията може да бъде прехвърлена директно от вашето устройство към оператора на социалната мрежа. Ние нямаме влияние върху данните, събрани от приставката. Ако сте влезли в социалната мрежа, използването на нашата Услуга може да бъде отнесено към вашия акаунт в социалната мрежа. Ако взаимодействате с приставките, например като щракнете върху „Харесва ми“, „Следвам“ или „Споделяне“, или въведете коментар, информацията може автоматично да се покаже във вашия профил в социалната мрежа. Дори ако не сте влезли в акаунта си в социалната мрежа, може да е възможно добавките да предадат вашия IP адрес на операторите на социалната мрежа. Моля, вземете предвид това, когато използвате нашите Услуги.

За информация относно операторите на социалните мрежи на добавките, използвани в нашите услуги („Оператори“), моля, вижте по-долу:

 

Оператори на плъгини, използвани в нашите услуги

Ако сте член на една или повече от следните социални мрежи и не желаете Операторът да свърже данните, отнасящи се до вашето използване на нашите Услуги, с вашите членски данни, вече съхранени от Оператора, моля, излезте от социалната мрежа, преди да използвате нашите Услуги.

Facebook

Администратор на данни: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, 2 Дъблин, Ирландия („Facebook“). За допълнителна информация можете да посетите уебсайта на Условията за ползване на Facebook на адрес https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+

Администратор на данни: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). За допълнителна информация можете да посетите уебсайта на Условията за ползване на Google на адрес https://safety.google/.

LinkedIn

Администратор на данни: LinkedIn Ирландия, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Дъблин 2, Ирландия („LinkedIn“). За допълнителна информация можете да посетите уебсайта на Условията за ползване на LinkedIn на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

Twitter

Администратор на данни: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ („Twitter“). За допълнителна информация можете да посетите уебсайта Условия за ползване на Twitter на адрес https://twitter.com/en/privacy.

Ако имате конкретни въпроси относно използването на вашите данни, моля, свържете се с нас на:

Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği.

Vakıfbank Üzeri, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak 27/4 İnan Plaza, Salı Girişi, Çorlu Tekirdağ

 

Изключване на гаранция

Опитваме се да гарантираме, че информацията, услугите и материалите, съдържащи се в този сайт, са възможно най-точни. Въпреки това Сайтът се предоставя „такъв, какъвто е“ и Ние не даваме гаранция или гаранции по отношение на точността, пълнотата, актуалността, надеждността или какъвто и да е вид по отношение на Сайта и/или каквато и да е информация, услуги или материали, предоставени на Сайта.

В максималната степен, позволена от закона, по отношение на цялата информация, услуги и материали, съдържащи се на сайта. Ние изрично отхвърляме всички гаранции и условия, включително подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение, както и такива, произтичащи от закон или друг закон или от курс на сделка или използване на търговия.

Ние не поемаме никаква отговорност и не носим отговорност за щети или вируси, които могат да заразят вашето компютърно оборудване или друга собственост поради вашия достъп до, използване или сърфиране в сайта.

В никакъв случай няма да носим отговорност за преки, непреки, специални, наказателни, примерни или последващи щети от какъвто и да е вид, включително, но не само, загуба на печалба, бизнес загуби като загубени данни, пропуснати печалби или прекъсване на бизнеса, независимо дали или не е предвидено от страните, независимо дали се основава на нарушение на договор, небрежност или друго нарушение, отговорност за продукт или друго, дори ако е уведомено за възможността за такива щети, които произтичат от или са свързани по някакъв начин с:

 • Вашият достъп до сайта;
 • Вашето използване на Сайта;
 • съдържанието на сайта;
 • всяка повреда или забавяне на сайта, включително, но не само, невъзможността за използване на който и да е компонент на сайта;
 • нашето предоставяне или непредоставяне на услуги;
 • работата или липсата на работа на сайта;
 • всяка информация, софтуер, продукти, услуги и свързани графики, показани на сайта;
 • вашият достъп до други материали в интернет чрез връзки от сайта.

Нищо в тези Условия за ползване не изключва нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от наша небрежност или за измамно невярно представяне.

Всички сделки, които имате с трети страни чрез сайта, са ваша отговорност. Ако възникне спор между вас и трета страна поради използването на сайта, ние няма да носим отговорност за загуби или щети, които могат да бъдат понесени.

 

Партньори/връзки към други сайтове

За удобство на пациентите сайтът може да включва връзки към други сайтове или материали, които са извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за такива сайтове и не одобряваме тяхното съдържание или информация, материали, продукти или услуги, достъпни чрез сайтовете. Ако решите да влезете в други сайтове, вие го правите на свой собствен риск.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от всякаква отговорност, действие, иск, загуба и разход (включително всички съдебни разходи), които са претърпени или понесени от нас и/или която и да е дъщерна или асоциирана компания или образувание, независимо дали са разумни или не, или по друг начин предвидими или избегнати, които възникват пряко или косвено от всяко нарушение или предполагаемо нарушение от ваша страна на някое от тези Условия за ползване.

 

Авторско право и търговска марка

Съдържанието на сайта е защитено с авторски права, търговски марки, права върху бази данни и други права на интелектуална собственост. Сайтът и всеки от неговите модули, включително, но не само, текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове и софтуер, са наша собственост. Нито една от данните или съдържанието, намерени на сайта, не може да бъде възпроизвеждана, препубликувана, разпространявана, публикувана, продавана, прехвърляна, свързвана с други сайтове или модифицирана без нашето изрично писмено разрешение. В допълнение, търговските марки, лога и марките за услуги, показани на този сайт („търговските марки“) са регистрирани и нищо, съдържащо се в този сайт, не трябва да се тълкува като предоставящо по подразбиране, изключване или по друг начин какъвто и да е лиценз или право за използване на което и да е от търговските марки без наше разрешение. Всички други права върху интелектуална собственост (включително всякакви патенти, авторски права, права върху бази данни, регистриран дизайн, търговска марка, търговско име, ноу-хау или права върху индустриална или интелектуална собственост, съществуващи навсякъде по света, и всякакви приложения за защита на някое от горепосочените) и репутация във и във връзка със сайта (включително всички компоненти, разработени и произведени за сайта, включително актуализации, формат, художествена посока, външен вид и усещане и съдържание) („Права върху интелектуална собственост“) ще бъдат собственост на и принадлежат изцяло на нас . Въпреки това можете да извлечете и покажете съдържанието на сайта на компютърен екран или да изтеглите, отпечатате или копирате съдържанието на сайта за ваша лична некомерсиална употреба, при условие че запазите непокътнати всички бележки за авторско право и собственост.

 

Разделимост

Тези Условия за ползване се считат за отделими. В случай, че някоя разпоредба бъде определена като неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде приложена в най-пълната степен, разрешена от приложимото право, и това определяне няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите останали разпоредби.

 

Цялостно споразумение

Тези Условия за ползване съставляват пълните условия на вашето споразумение с нас, свързано с използването на сайта от ваша страна, и заместват всички предходни договорености или споразумения (независимо дали устни или писмени) по отношение на използването на сайта от ваша страна. Никакви други писмени или устни изявления, включително изявления в брошури или рекламна литература, публикувани от Нас, няма да бъдат включени.

 

Приложимо право

Тези Условия за ползване, вашето използване на този сайт и всички изтеглени от него материали се управляват, тълкуват и тълкуват в съответствие със законите на Турската република. Вие се съгласявате да се подчинявате на неизключителната юрисдикция на турските съдилища.

 

Разни

Нямате право да прехвърляте правата си съгласно тези Условия за ползване на друго лице. Можем да прехвърлим правата си съгласно тези Условия за ползване на друг бизнес, когато основателно смятаме, че вашите права няма да бъдат засегнати.

Ако нарушите тези Условия за ползване и ние изберем да игнорираме това, ние пак ще имаме право да използваме нашите права и средства за защита на по-късна дата или във всяка друга ситуация, в която нарушавате Условията за ползване.

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е нарушение на тези Условия за ползване, причинено от обстоятелства извън нашия разумен контрол.

Този сайт е собственост и се управлява от Özel Miradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, чийто основен търговски адрес в Турция е Vakıfbank Üzeri, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak 27/4 İnan Plaza, Salı Girişi, Çorlu Tekirdağ

Търговски данни

Miradent Diş Kliniği – Miradent Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Тик. КАТО.

Muhittin Mah. Fikir Sok. Inn Plaza No:27/4 Çorlu / Tekirdağ / Турция

телефон: +90 282 651 37 43 / +90 282 652 87 76

Факс: +90 282 651 37 43

Уеб сайт: www.miradentturkey.com

Електронен пощенски адрес: info@miradentturkey.com

Данъчна служба Чорлу – 6210491424

Номер на Mersis 0621049142400014

Данни за банковата сметка

Данни за сметката (TL)

Притежател на сметката Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Име на банката: Vakıfbank ( Вакъфбанк )

Клон 01110 – Ерген Текирдаг

Вид сметка TL

Номер на сметката 001 5800 7305 1862 05

IBAN: TR 13 0001 5001 5800 7305 1862 05

Данни за сметката (USD)

Притежател на сметката Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Име на банката: Vakıfbank ( Вакъфбанк )

Клон 01110 – Ерген Текирдаг

Вид сметка щатски долар

Номер на сметката 001 5804 8018 2312 34

IBAN: TR 20 0001 5001 5804 8018 2312 34

Данни за сметката (ЕВРО)

Притежател на сметката Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Име на банката: Vakıfbank ( Вакъфбанк )

Клон 01110 – Ерген Текирдаг

Вид сметка ЕВРО

Номер на сметката 001 5804 8018 2312 23

IBAN: TR 26 0001 5001 5804 8018 2312 23

Данни за сметката (GBP)

Притежател на сметката Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Име на банката: Vakıfbank ( Вакъфбанк )

Клон 01110 – Ерген Текирдаг

Вид сметка: GBP

Номер на сметката 001 5804 8023 0442 85

Swift (BIC): TVBATR2A

IBAN: TR 95 0001 5001 5804 8023 0442 85