предварително зареждане

Спешна реакция и травма

Една от най-тежките ситуации за децата и техните семейства е, когато зъбът на детето е счупен, частично или напълно изместен поради зъбна травма. При зъбни травми, независимо от формата и размера на травмата, трябва да се направи консултация със зъболекар, по възможност педодонт, възможно най-скоро.

Обикновено родителите може да не се интересуват много дали няма сериозно кървене след падане или нараняване.

Не бива обаче да се забравя, че посттравматичната загуба на зъби се наблюдава най-вече при зъби с късна интервенция. Особено при зъбни травми, водещи до изместване и счупване на зъба, времето между достигането до зъболекаря от момента на инцидента и начина, по който счупеното зъбно парче или зъб е донесено, играе важна роля за успеха на лечението. В такава ситуация семейството трябва да се опита да бъде максимално спокойно и да информира лекаря кога, как и къде точно е настъпил инцидентът.