предварително зареждане

Залепване – композитни ламинати

Бондингът е възстановяване на развалени, счупени, назъбени или оцветени зъби с композитен материал с цвета на зъбите.

Апликациите за свързване са естетични аранжименти, които могат да се прилагат без докосване на зъбната повърхност или с малка грапавост, особено в пролуката и разликите в нивата между зъбите. Възможно е да се постигне желаният резултат чрез използване на специални материали за пълнене.

„ПОРЦЕЛАНОВИТЕ ЛАМИНАТИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДПОЧИТАТ, КОГАТО СЕ ИСКАТ ДЪЛГОСРОЧНИ И ТРАЙНИ ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ.“