предварително зареждане

Насочвана – Насочвана имплантология

„Това е приложение за имплантиране, което може да бъде поставено в костта, както е проектирано на компютъра.“

При направляваната имплантология се вземат триизмерно обемно томографско изображение и интраорални измервания на лицето, което ще се имплантира, и имплантите се поставят в подходящите костни точки според направляващата програма. По този начин е възможно имплантите да се поставят по най-добрия протетичен начин, оформяйки техните ъгли и позиции с 3D направляващите пластини, подготвени преди процедурата. Тъй като крайната протеза също е предварително проектирана по същото планиране, броят на сесиите, необходими за протезата след процеса на оздравяване, е сведен до минимум без никаква граница на грешка.