предварително зареждане

Prf – Prp лечения

По този начин това е процес на увеличаване на образуването на нова тъкан без използването на небиологичен материал. След изваждане на зъби, той осигурява повече кости и тъкан на венците, които да се използват в мястото на изваждане. Това увеличава успеха на лечението с импланти, което ще се приложи в тази област в следващите стъпки. Приложението на PRF често се използва при операции за имплантиране, операции за повдигане на синусите, рецесии на венците и лечение на остеопороза.

Тъй като всяка хирургическа интервенция в устата ще заздравее като белег, използването на PRF, получен от собствената кръв на пациента при хирургични процедури, ще ускори заздравяването на рани, осигурявайки на пациента удобен и бърз процес на оздравяване.