предварително зареждане

Ортогнатична хирургия

Когато към нас се обръщат пациенти със скелетно-челюстни проблеми и преминали възрастта на растежа и развитието, не е възможно корекция на челюстите с ортодонтски/ортопедични апарати. В такива случаи ортогнатичната хирургия заедно с ортодонтското лечение може да се разглежда като опция.

Ортогнатичната хирургия е възможност за лечение, която има за цел да коригира структурата на скелета и деформациите на челюстите и връзката между челюстта и лицето, извършвана от пластичен хирург или лицево-челюстен хирург под обща анестезия.

В какви ситуации се налага ортогнатична хирургия?

  • Горната или долната челюст е твърде напред или назад в сравнение с нормалния профил на лицето
  • Асиметрия на челюстта
  • Предна отворена захапка (пролука между предните зъби)
  • Лека усмивка поради увиснала горна челюст (лепкава усмивка)
  • Лицево-челюстни травми и др.