предварително зареждане

Дигитална ортодонтия

ДИГИТАЛНА ОРТОДОНТИЯ

Чрез изобразяване на вътрешността на устата с цифрови измервания е възможно да се види как ортодонтският резултат ще прилича на зъбите в симулационната среда преди извършване на лечението, в края на лечението и в близко състояние.

При ортодонтското лечение прегледът е един от най-важните етапи от лечебния процес. Детайлният преглед на лицето, челюстните кости, мускулите, ставите, зъбите и меките тъкани на устната кухина са основните водещи фактори при планирането на лечението.

Цифрови изображения, снимки и измервания, направени от пациента по време на фазата на изследване, ръководят планирането на лечението.

С дигиталната измервателна техника изображението на зъбите на пациента може да бъде прехвърлено в компютърната среда за много кратко време с помощта на интраорални камери. Така прожектираният на екрана образ може да бъде разгледан и обсъден в детайли с лекувания.

Ние планираме нашите пациенти, които кандидатстват в нашата клиника за ортодонтско лечение със специален софтуер върху изображенията, които прехвърляме в компютърната среда след дигитално интраорално сканиране. С детайлно проучване се изчислява как и колко ще се разместят зъбите и зъбите се довеждат до позицията, в която трябва да бъдат в компютърна среда. Крайното изображение се прехвърля върху модели с 3D принтер и върху тези модели се изготвят прозрачни алайнери.