ön yükleyici

Dijital Ortodonti

DİJİTAL ORTODONTİ

Ağız içinin dijital ölçümlerle görüntülenmesiyle tedavi yapılmadan önce, tedavi bitiminde ve yakın durumda ortodontik sonucun simülasyon ortamında dişlere nasıl benzeyeceğini görmek mümkündür.

Ortodontik tedavide muayene tedavi sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Yüzün, çene kemiklerinin, kasların, eklemlerin, dişlerin ve ağız yumuşak dokularının detaylı muayenesi tedavi planlamasında temel yol gösterici faktörlerdir.

Muayene aşamasında hastadan alınan dijital görüntüler, fotoğraflar ve ölçümler tedavi planlamasına yön verir.

Dijital ölçüm tekniği ile hastanın dişlerinin görüntüsü ağız içi kameralar kullanılarak çok kısa sürede bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir. Böylece ekrana yansıtılan görüntü tedavi edilecek kişi ile detaylı olarak incelenip tartışılabilir.

Kliniğimize ortodontik tedavi için başvuran hastalarımızı dijital ağız içi tarama sonrasında bilgisayar ortamına aktardığımız görüntüler üzerinde özel bir yazılımla planlıyoruz. Detaylı bir çalışma ile dişlerin nasıl ve ne kadar hareket ettirileceği hesaplanır ve dişler bilgisayar ortamında olması gereken pozisyona getirilir. Nihai görüntü 3D yazıcı ile modellere aktarılır ve bu modellerin üzerine şeffaf plaklar hazırlanır.