ön yükleyici

Kök kanal tedavisi

Kanal tedavisinin temel amacı kökte herhangi bir kalıntı bırakmadan tüm boşlukların doldurulmasıdır.

Kanal tedavisinin başarılı olabilmesi için normalde mekanik cihazlarla ulaşılamayan tüm sinir boşluklarının temizlenip doldurulması gerekir. Son yıllarda geliştirilen LAZER/SWEEPS tekniği ile tüm bu alanların sinir uzantılarından temizlenmesi ve bu boşlukların kanal dolgu malzemeleri ile doldurulması ile kanal tedavisinin başarısı arttırılabilmektedir. Bu sayede enfeksiyon riskini azaltmak ve vücut biyolojisinin tedavi etme yeteneğini harekete geçirmek ve tedaviyi sağlıklı hale getirmek mümkündür.

LAZER BİYOENDODONTİ

Dişin kök kısmında ana kanalın yanında küçük kanallar ve deltalar bulunur. Dişlerde yaşanan sorunların çoğu bu kanalların iyi temizlenememesinden kaynaklanmaktadır.

Lazer PIPS/SWEEPS tekniği ile diş çevresindeki biyolojik dokuyu iyileştirip yeni bir enfeksiyonun önlenmesini sağlayarak en zor ve dar kanalları temizlemek mümkündür. Bu yöntemde klasik yöntemden farklı olarak kökte dişi destekleyen dokular incelir. Bu sayede kök kırılma riskini azaltmış oluyoruz.

KANAL TEDAVİSİNDE MİKROSKOP KULLANIMI

Diş kökleri anatomik olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle kökte farklı sayı ve şekillerde kanallar görülebilir. Bu kanalları detaylı olarak görebilmek tedavinin başarısını arttırmaktadır. Daha önce yapılan kanal tedavilerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının temel nedeni kanalların tespit edilememesi ve sinirlerinin çıkarılamaması ve dolayısıyla doldurulamamasıdır. Ayrıca 3 boyutlu görüntüleme tekniğiyle bile görülemeyen çok küçük çatlak ve kırık çizgilerinin mikroskopla tespit edilerek tespit edilmesi veya gereksiz çaba ve zaman harcamadan çekim teşhisi konulabilmesi mümkün olabilir.